Mannamod för sverigefinska män.

Tidigare i år togs projektet Mannamod över av Raija Hiivala som, liksom den tidigare projektledaren Henry Ollinen, arbetat på Svefi.

grupp1

Det var Henry Ollinen som först fick idén till projekt Mannamod när han hörde talas om ett annat projekt.

– Jag blev inspirerad av ett projekt i Pajala som heter Laakso chikks, ett projekt om mentorskap för unga tornedalska tjejer, men vi ville istället rikta in oss mot sverigefinska män.

Men sedan tidigare i år är det alltså Raija Hiivala som tagit över projektet. Hon arbetat länge med sverigefinska frågor.

– Jag har jobbat på Svefi sedan 1985. Förutom undervisning har jag jobbat med en hel del nationella och internationella projekt sedan 90-talet runt om i Europa.

Hon har drivit ”Dialogens kraft med bl.a. korta radiointervjuer med sverigefinska kvinnor på Svefis Internetradio och ”Samtalets kraft”, ett projekt om att föra sammansverigefinska och tornedalska kvinnor i olika åldrar i Norrbotten och Tornedalen för i samtal om hälsa och friskvård.

Så hur gick det efter att du satt dig vid rodret?

– Vi fortsatte i samma anda. Jag var ju inblandad i projektet sedan tidigare och visste vad det handlade om. Vi ville stärka alla sverigefinska män!

Man har tagit fram en enkät som använts vid intervjuerna och samtalen tillsammans med målgruppen, de sverigefinska män som finns bland personalen, i styrelsen samt andra deltagare.

– Som underlag till den har vi undersökt olika slags enkäter och kommit fram till vilka frågor som är relevanta att användas. De som intervjuats och de som kommer att intervjuas är sverigefinska män som flyttat till Sverige på 1960-70 talet och har en lång erfarenhet av arbetslivet i det nya landet samt den yngre generationen av sverigefinnar, alltså från den andra eller tredje generationen och som har ett annat utgångsläge. 

föreläsaren1Under projektet har föreläsningar ordnats bl.a. med författaren Bengt Pohjanen som kåserade om den finsktalande mannen och tog upp fördomar som finns.

– Han lyckades provocera en del av publiken med sina påståenden och diskussionen fortsatte länge efter hans föreläsning.  

I föreläsningarna har egen personal, Svefis deltagare och också utomstående deltagit. 

– Det som kommit upp i föreläsningarna har sedan livligt diskuterats i mindre grupper bland våra deltagare. Diskussioner om jämställdhet pågår kontinuerligt i olika deltagargrupper där det också finns representanter för andra eller tredje generationers sverigefinnar.
Träffar har arrangerats tillsammans med Sverigefinska Riksförbundets (RSKL) Norra Sveriges distrikt, bl.a. en lägervecka för seniorer där ett av målen var att få de manliga deltagarna att delta i kulturella aktiviteter i större utsträckning än vad som är vanligt. 

– En teaterpjäs växte fram under lägerveckan. I denna grupp är det fler kvinnor än män och åldern är rätt så hög men diskussionerna om männens och kvinnornas sysslor eller icke-sysslor är intensiva.  Sverigefinska synskadadeförbundet (SFSF) har knutits till som ett annat samarbetspartner och tillsammans med dem har vi också ordnat träffar där projektets frågor tagits upp.
De intervjuerna som hittills hållits har dokumenterats.

Aktiviteterna fram till december 2014 har bestått av föreläsningar, träffar, intervjuer; med andra ord, aktiviteter som liknar de som redan genomförts.

– Vi har haft en föreläsning med kalixbon Daniel Särkijärvi med titeln ”Den moderna mannens olika roller”. Han har gjort sig känd som heltidspappa och vardagshjälte. Vi kommer att ordna fler föreläsningar bland annat inom olika konstarter där jämförelser mellan kvinnliga och manliga konstnärer kommer att diskuteras. 

Träffar med RSKL:s norra distrikt ordnades i november då intervjuerna och samtalen fortsatte. I oktober arrangerades en träff med RSKL:s pensionärsförening där diskussionerna också pågick. 

– Under dessa träffar låg koncentrationen också på hur man ska få män att bli mer aktiva i att delta i de kulturella aktiviteterna.

På Svefi fortsätter aktiviteterna och intervjuerna bland personalen och studerandena/deltagarna enligt planen.

– Vi kommer att fortsätta med projektet under 2015 då vi fått finansieringen beviljad från MUCF.

Raija Hiivala låter nöjd med projektet.

– Det har varit kul att få träffa så många nya människor och att få diskutera dessa frågor.

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: Mats Holmgren