Våga var dig själv.

janne1Janne Posti är en av de Sverigefinska män som deltar i Svefis projekt Mannamod. Han är 33 år och arbetar på Svefi. Jamis.se ställde några frågor till honom.

 Hur kom det sig att du gick med i projektet?

– Alla anställda är ständigt medvetna om vilka projekt som pågår i huset, och i och med att jag tillhör den för projektet specifika målgruppen sverigefinska män, blev det naturligt att jag skulle ingå mer aktivt i projektet.

Hur var det i början?

– Henry Ollinen var mest drivande i projektet till en början, så i början bidrog jag mest genom att vara bollplank för idéer och planering.

Varför är det så viktigt med värderingar?

– Värderingar är det som skiljer människan från djuren, att vi faktiskt kan resonera rationellt och därmed hitta vår plats i samhället. Alla människor har sina individuella värderingar, oavsett om de är medvetna om dem eller inte. Dessa lägger grunden för hur man bemöter andra personer, vilka beslut man tar som medborgare och hur man fungerar i olika slags grupper och samarbeten. Moral och etiska värderingar är grunden för civilisation, så det är självklart att de är bland det viktigaste vi har.

 

Har projektet påverkat din syn på jämställdhet?

– Inte mina värderingar, men däremot har jag fått flera intressanta insikter om andras upplevelser, förhållnings- och tillvägagångssätt i jämställdhetsfrågor. Genom diskussioner och intervjuer lär man sig alltid något nytt, som man sedan kan omsätta i praktiken för ett mer gynnsamt jämställdhetsarbete.

Vad har varit roligast?

– De intervjuer jag genomfört med flera sverigefinska män i olika åldrar och yrken, däribland Daniel Särkijärvi, vars föreläsning på Svefi om "den moderna sverigefinska mannen och hans roll i samhället" också var väldigt bra och tankeväckande. Det märktes tydligt att hans ärliga förhållningssätt till sina känslor och framför allt undantryckta känslor gav gensvar hos många av vår personal och deltagare.

Hur kan du använda dig av de erfarenheter du fått från projektet?

– Det gäller att omsätta de olika idéerna som framkommit till sin egen vardag, och där behöver hela personalen engageras och involveras för bästa möjliga resultat. Framför allt öppenheten i kommunikationen, som Särkijärvi efterlyste, är av yttersta vikt. Även frågan/vinklingen på feminism och jämställdhet, "vad tjänar mannen på att könen blir mer jämställda?" är intressant och tankeväckande. Det finns många motståndare till feminism pga namnet och för att avsikten (total jämställdhet mellan könen) misstolkas som att kvinnorna ska ha det bättre än männen. Dessa personer kan man förhoppningsvis nå bättre via den här vinklingen.

Kan du tänka dig en förlängning av projektet?

– Absolut, vi är inte på långa vägar färdiga med jämställdhetsarbetet i Sverige, Haparanda eller Svefi (fastän vi enligt min åsikt ligger i framkant!) och genom ett fortsatt fokus på detta område kan vi ytterligare främja en rättvis och jämställd verksamhet.

Var det något du saknade?

– Fler aktiviteter inom personalen. Kanske fler diskussioner där även andra grupper än sverigefinska män involverades aktivt, med konkreta praktiska förbättringar som mål. I en intervju framkom också ett förslag om drama/teater för att få nya inblicker genom rollspel. Allt detta skulle kunna genomföras i en förlängning.

Några ord till dina jämnåriga?

– Våga var dig själv, och ge alla den chans du skulle själv vela få.

Text: Bengt O Björklund

Foto: Mats Holmgren