Om Jamis.se

 

loggaERG

 

JAMIS: Jämställda Minoriteter i Sverige är en plattform som är grundad och ägs och drivs av den romska föreningen É Romani Glinda. JAMIS är framtagen i samarbete med de fem nationella minoriteterna med stöd från Ungdomsstyrelsen.

2008 fick Ungdomsstyrelsen uppdraget av regeringen att arbeta med projekt som syftade till att förbättra jämställdhetssituationen bland de nationella minoriteter i Sverige under ett tre års period.

É Romani Glinda är en av de organisationerna som fick möjligheterna att utveckla olika projekt som komplettering till det redan pågående arbetet som genomfördes kring jämställdhetsfrågor inom den romska gruppen.

 

2010 när Ungdomsstyrelsens uppdrag kommer till ett slut vill vi på É Romani Glinda inte att alla projekt, initiativ, metoder och erfarenheter förloras. Därför har vi påbörjat arbetet med att skapa en plattform för utbyte av information i form av en webbportal som även kommer att fungera som en kunskapskälla för andra organisationer som vill ha information kring projekt och metoder som har utförts och kommer att genomföras kring jämställdhet bland de nationella minoriteterna.

Webbportalen fungerar även som en plattform för organisationer att på ett enkelt och effektivt sätt ge ut information och synligöra det arbetet som de utför kring jämställdhetsfrågor.

Underkategorier