Ombytta roller i romskt projekt

Ombytta roller i romskt projektgrupp1

 

Inom ramarna för projektet ”Ge unga en röst II” har Romska ungdomförbundet i Malmö arrangerat två helgmöten under hösten, Det första i slutet av september, det andra i början av oktober.

 Vi samlade 30 ungdomar, både tjejer och killar, båda gångerna under dessa dagar. Vi ville höra om deras behov och önskemål, om hur situation ser ut idag för romska ungdomar. Vi har under dessa dagar diskuterat ämnen som mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati, berättar Erland Kaldaras, projektansvarig.

Man bjöd även in en rad olika organisationer som arbetar med dessa frågor, TRIS, Tjejers rätt i samhället, Anti Z, Alla lika – alla olika, Uppdrag Ninja, Diskrimineringsbyrån i Uppsala, Agera, Nätvaro och Sensus.

– Under dessa dagar körde vi ombytta roller, något som alla tyckte var mycket roligt. Tjejerna fick ta över killarnas vardagsliv och tvärt om. Killarna fick laga mat, städa, diska, bädda och allt annat som ingår i hushållsarbete. Tjejerna fick sköta det tekniska och de fick klaga på killarnas resultat.

Ungdomarna delades in i olika grupper med ansvar för olika områden.bten

– En grupp till exempel hade ansvar för frukosten.

De bägge höstmötena hölls från fredag till söndag.

– Under dessa möten pratade vi även om vad vi skulle ha för tema under den kommande konferensen i december. Många tyckte då att det var dags att sluta använda ordet zigenare, att det var alltför laddat. Det blev sålunda konferensens tema och kring detta hade vi fyra workshops. Vi hade även olika gruppövningar och även denna gång körde vi med ombytta roller.

Man diskuterade till exempel kring hur man såg på situationen att en tjej går ut på kvällen och kommer hem sent och berusad.

– Vi hade också övningar i vad som händer när de blir föräldrar. Vem är det som har ansvaret för barnen? Vem ska passa dem? Hur ser man på fördelningen av hushållsarbete och försörjningsarbete? Vems är ansvaret?

Allt finns inspelat på video.

– Vi hade jätteroligt!

Från början tyckte hälften av killarna att hushållsarbete var tjejgöra, men efter varje övning minskade den gruppen.mat_1

– Till slut var det bara en kille kvar som benhårt vägrade att göra hushållsarbete. Vi utsåg då honom till Årets man och i pris fick han i uppdrag att själv sköta allt hushållsarbete i sitt hem. Då anslöt han sig snabbt till de andra grabbarna.

De allra flesta av de romska killarna hade mycket dålig erfarenhet av att göra hushållsarbete. För många var det första gången.

– Några diskade med iskallt vatten, andra med så hett vatten att de nästan brände sig. Vad detta visar är att det är mycket få romska killar som hjälper till hemma.

Tjejerna fick hålla i videokameran och dokumentera killarnas framfart i hemmet.

– Tjejerna intervjuade även varandra om vad de förväntade sig av dagens unga romska män.

På kvällarna var det gruppmöten då tjejerna berättade om sina förväntningar och killarna fick kommentera.

– Det blev mycket livliga debatter, säger Erland Kaldaras.mat_2

Konferensen blev projektets avslut.

– Men vi hoppas kunna fortsätta detta arbete. Vi kommer att ta upp det med våra bidragsgivare, Ungdomsstyrelsen till exempel.

En stor faktor till varför detta projekt varit så lyckosamt är ungdomarnas engagemang.

– Vi har inte sagt till dem vad det var som skulle ske. Vi tog ifrån dem mobiler och Ipads och det blev ungefär som Fångarna på slottet. De har fått lära sig att de måste samarbeta för att kunna överleva helgen. De blev helt beroende av varandra. De kände ju inte heller varandra sedan tidigare, men efter dessa helger har de skapa många nya starka band.

Ungdomarna i detta projekt har fått en stor inblick i vad jämställdhet innebär och vad demokrati är.

 

 

 

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: Romska ungdomförbundet i Malmö