workshop och demokratiseminarium

”Hän & Hen”  workshop och demokratiseminarium 

teckning

På Internationella kvinnodagen den 8 mars bjöd Sverigefinska riksförbundet in till en temadag i Finlandshuset om Tove Jansson som i år skulle ha fyllt 100 år. Sverigefinska ungdomsprojektet ”Hän & Hen” som värnar sverigefinska ungdomars jämställdhet och andra demokratifrågor, hade också skapat en workshop med politiskt serietecknande satt i fokus. Jamis.se var givetvis på plats.

Mumintrollen var stora inspiratörer, speciellt för de yngsta tecknarna. De äldre ungdomarna lockades dit av Tove Janssons mer satiriska serietecknande, som hon gav uttryck för bland annat i den finländska satiriska tidskriften Garm.

barnenWorkshopen leddes av Linnea Purhanen, grafisk formgivare till yrket. Linnea har även skapat hemsidan till projektet ”Hän & Hen”. Hon tecknar gärna serier och har tidigare arbetat med ”Revitalisera mera” och även varit ledare på serietecknarkurs på sommarkollo, anordnat av Sverigefinska folkhögskolan i Skövde. På hemsidan för ”Hän & Hen” kommer Linnea att göra ett urval av workshopens serier.

Tove Janssons bilder kan tolkas ur ett feministiskt perspektiv, säger Linnea, precis som de samtida serietecknarna Liv Strömqvist och Nanna Johansson, vilka inspirerat mig mycket. Med serier är det lätt att få ut sitt budskap. Bilderna är lätta att ta till sig.

 

Linneas egen serie skildrar campinglivet, hon lyfter fram kvinnan som bergsklättrare.

verkstadFinlandshuset fylldes med en stor publik som kommit för att fira Internationella kvinnodagen, såväl barn som ungdomar som vuxna köade till Tove Jansson-seminariet och till konstateljén där de riktigt unga kunde måla egna konstverk.

Det fanns också en välbesökt Muminutställning, skattjakt och en sagohörna med sagor på finska; ”Mukulatfest goes Mumin” förvandlade hela huset till en Muminfestival.

finlandsinstitutet 1På måndagen den 10 mars lockade ”Hän & Hen” i samarrangemang med Finlandsinstitutet dit de unga sverigefinnarna genom att husera Per Westerberg, den svenska riksdagens talman, och Eero Heinaluoma, den finska riksdagens talman i seminariet ”Demokrati och delaktighet inför Europaparlamentsvalet.”.

I jämställdhetens tecken var två unga kvinnor också inbjudna: Saara Ilvessalo från de Gröna i Finland och från Sverige Sara Skyttedal från KD Ungdom. De vill bägge in i Europaparlamentet för att kunna engagera sig.

”Hur mår demokratin idag, i Sverige?”, frågade moderatorn Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson och syftade bland annat på det låga valdeltagandet. ”Hur får vi med de unga?”, var en annan fråga som ställdes för att besvaras senare.

För att ge relief åt kommande samtal berättade Åsa Bengtsson, professor vid Mittuniversitet och docent vid Åbo akademi om väljarbeteende och valdeltagande i Europapalamentsvalen. Hon talade om trender och likheter, och olikheter och hon ställde frågan om valet till EU är oväsentligt? Många anser det negativt laddat, EU ligger för långt bort från människors vardag. Det är svårt att se kopplingen mellan sitt eget valdeltagande och en fungerande vardag. EU förblir diffust, anser många väljare. När valkampanjer genomförs handlar det inte om EU i sin helhet, inom varje land ser kampanjerna olika ut.

Valdeltagandet i Finland började positivt 1996 med 60 % men har med åren sjunkit och ligger nu på ungefär 40 %, vilket är samma siffror som i Sverige, cirka 40 – 46 % sedan 2009. Det är ett lägre snitt än i andra EU-länder. Sverige ligger dock väldigt högt med riksdagsvalsdeltagandet, ända upp till 84 % röstar. Sammantaget, sa Åsa Bengtsson, så röstar rika människor i högre grad, medan de yngre inte röstar i någon större utsträckning. De unga har mer ofta en negativ inställning till EU. Bengtsson fortsatte med en fråga: Vem vinner, vem förlorar? Och hennes svar blev att de stora maktpartierna förlorar oftare. Markerar väljarna sitt missnöje när de röstar? frågade hon vidare, och fortsatte med ett konstaterande: effekterna av ett lågt valdeltagande ger en social snedvridning. Ändå kan man tydligt avläsa hur EU-parlamentet 2014 har ett starkt fokus på Europa. Många kritiska röster höjs och är på stark frammarsch i olika nationalistiska partier.

Sibeliussalen var full med åhörare och SVT Forum var där och filmade detta seminarium, som senare kommer att sändas i svensk television.

Talmännen gavs tillfälle att svara på moderatorns tidigare ställda frågor.  Talmännen var rörande överens om att demokratin mår väl, men få ser de stora frågorna, ansåg de. De var också överens om att det viktigaste är att valdeltagarna vill vara med och påverka vad som sker i parlamentet.  Förra gången var det Piratpartiet som skapade engagemang i Sverige. Ingen kunde egentligen svara på vad som eventuellt skulle kunna utgöra det stora engagemanget idag, eftersom politikerna inte håller sina partilinjer., nationella kulturer gör deras politik otydlig.

Jag tänkte för mig själv att ungdomen inte har det lätt; om inte vi äldre tror på EU-parlamentsvalet, varför ska de då tro på det?

I Finland har man personval, i Sverige har man partival. Per Westerberg återkom flera gånger till uttrycket ”accountability”, vilket innebär att en politiker ska kunna ställas till svars, hen ska vara ansvarig och trovärdig. Westerberg eftersökte ett personligt ansvar hos politikerna.

Tre ministrar ställer upp i valet i Finland. Den finske storvuxne talmannen, nästan lika lång som Helmut Kohl, försökte skoja lite med publiken: ”De är populära om de har svårt att fatta rätt beslut”, svarade han.

Därefter kunde man ha väntat sig att diskussionen och frågeställningen skulle handla om jämställdhetsfrågor, och kanske är det symtomatisk för vår tid att vi hellre talar om sociala medier? De spelar en mycket stor roll i Finland. De unga vill se tydliga alternativ i politiken. För första gången talar man i Finland om att valet är ett sociala mediers val.

Den finländske talmannen skojade igen genom att säga att tummen upp inte är det enda alternativet; vi har ju tummen ned också!

Kommer hela parlamentsvalet att äga rum på Facebook, frågade moderatorn skämtsamt.

Nå, frågan kom upp igen: Hur ska man få de unga att rösta?  Sara från Sverige sa: Många klagar på EU, men varför då inte göra något bättre själv? Hon hade ett eget valspråk: ”Galen nog att ändra på EU”. Sara från Finland ansåg att det finns en sådan stark tilltro till demokratifrågor, att hon gissade att ungdomarna skulle engagera sig just därför. Hon hade själv som riktigt ung tackat jag till kommunvalet och tagit ställning. Man kan påverka om man vill, sa hon resolut..

De två unga kvinnorna fick slutligen frågan om hur EU-drömmen ser ut? Sara från Finland ville helst att klimatkrisen ska stoppas, och att fredsprojektet i EU ska fortsätta. Utan att någon av dem fördjupade sitt partis politik, kunde man avgöra hur olika de såg på det mesta. Svenska Sara menade att hon som kristdemokrat inte kunde se utopin i EU, men ville ändå framhäva att EU kan bättre. Moderatorn frågade dem om de blivit hotade för sina åsikters skull, men det hade ingen av dem blivit. Fast Finska Sara hade tidigare utsatts för hot då hon gjorde porträtt av invandrare.

Som sammanfattningar slogs fast att om vuxna röstar så röstar de unga. Svenska talmannen återknöt till sitt tidigare uttalande om ”accountability” och avsåg nu att Bryssel inte berättar vad som händer i Parlamentet. Och Sara från Sverige fyllde då i med, att om valdeltagande stärks, så ökar legitimiteten.

Vendela Engblom från Ungdomsstyrelsen ställde sig upp för att kort påminna om att på deras hemsida finns det en app. http://www.myvote2014.eu/sv och med den kan ungdomar och andra som vill, få prova att rösta.

En man i publiken ställde den viktiga frågan, om man kan undvika direktval genom att riksdagen utser parlamentarikerna? Det kunde ju vara en lösning ifall valdeltagande fortsätter att sjunka, ansåg han. Båda talmännen påpekade också att årets val kommer att handla om Ukraina och vad som just nu sker där. De var överens om att EU måste vara ett starkt fredsprojekt. Likaså ansåg de att vad som händer i EU rent ekonomiskt också kommer att ta stor plats i diskussionerna.

Sara från Finland fick sista ordet när hon sagt att ”EU finns inte bara i Bryssel, men också här!”

Efteråt bjöds det på vin och tilltugg i foajén där alla kunde fortsätta diskutera.

Jag tog ett glas Seven Up och gav mig in i folkmassan.

Text:Boel Schenlær

Foto:Jamis.se