Mannamod – ökad jämställdhet för män i Haparanda.

Mannamod 1Henry Ollinen, en medelålders man, familjefar och pappa, är projektledare för Mannamod, ett projekt som syftar till att öka jämställdheten bland sverigefinska män i Haparanda.

Att Henry Ollinen har kvalifikationer att driva ett jämställdhetsprojekt råder det ingen tvekan om. 

– Jag är utbildare på Sverigefinska folkhögskolan, Svefi, sedan 2001. Här får jag möjlighet att arbeta med alla möjliga spännande projekt. Jag tycker det är roligt att träffa ungdomar och kunna stötta dem i livet.

 

 Idén till projektet Mannamod kom från början när Henry hörde talas om ett annat projekt.

– Jag blev inspirerad av ett projekt i Pajala som heter Laakso chikks, ett projekt om mentorskap för unga tornedalska tjejer, men vi ville istället rikta in oss mot sverigefinska män. En bakgrund är också att när jag själv blev pappaledig för åtta år sedan så var jag mycket ensam. Jag har en dotter och hennes framtid ligger ju mig varmt om hjärtat när det gäller jämställdhet och vilka möjligheter hon har.

För ett år sedan blev en av Henrys vänner pappa.

– Han hade möjlighet att träffa andra nyblivna pappor under lediga former. De kunde sitta och snacka med varandra om sin nya papparoll. Då föddes åter tanken på att försöka samla de sverigefinska män som var intresserade till ett projekt om jämställdhet.

Henry såg att det fanns en möjlighet att söka pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och på den vägen är det. Idag är projektet igång.

– Vi startade vid årsskiftet och nu vi har varit inne i en förberedelse- och uppstartsfas. Vi kommer framöver att ha olika föreläsningar och sammankomster som i första hand riktar sig mot sverigefinska män, men även sverigefinska kvinnor är välkomna.

Man har i projektet arbetat med att identifiera hur situation ser ut för den sverigefinske mannen.

– Det finns en hel del att göra med jämställdheten här i Östra Norrbotten och vi försöker ta reda på vilka är de viktigaste frågorna för dessa män när det gäller familj, fritid och jobb. Det gör vi bland annat genom enkäter och samtal. Vi vill utveckla nya arbetsmetoder för att bättre nå den här gruppen och bidra till att öka jämställdheten. Det kan ju vara så att normerna här har varit lite tuffare på grund av kultur och tradition. Östra Norrbotten präglas nog av mer traditionella könsroller enligt de undersökningar som gjorts.

Projektet kommer att pågå under 2014 och slutar i december.

– Jag hoppas att deltagarna då är mer medvetna om könsrollerna, men vi har en bit kvar att vandra.

I projektet riktar man sig även till elever och besökare som man har kontakt med på skolan. Själva idén handlar till stor del om olika aktiviteter.

– Vi kommer att ha matlagningskurser för dessa män och musik- pubkvällar då vi kan träffas under avslappnade former.

Tanken är att också att skapa nätverk för att bidra till ändrade värderingar.

– Trots att vi är glesbygd så är det en spännande utveckling som pågått i Haparanda de senaste åren med till exempel en Ikeaetablering och nu väntar vi på starten av bygget av det nya Barents Center, en multiarena för ishockey, konferenser och konserter. Där kommer det även att ligga en ny gymnasieskola och ett 20-våningars hotell. Många av männen på orten jobbar långt hemifrån, något som kan tänkas stärka könsrollerna. Just därför är detta projekt extra angeläget.

 

Text: Bengt O Björklund

 

Foto: Privat