Forskningsprojekt: Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan i hemmet?

Tutkimushanke: Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen on kotona?IMG_0505_2

Uusi tutkimushanke käynnistymässä Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin ja RSKL:n yhteistyönä kevään 2012 aikana.

Foorumin puheenjohtaja Anneli Ylijärvi, tutkimustyössä avustava Anna-Maija Vaimala, tutkimuksen käynnistämisessä avustava professori Birgitta Romppanen, filosofian tohtori Paula Ehrnebo ja RSKL:n toimitsija Raija Kärkkäinen Eriksson. Kuvasta puuttuu Foorumin vpj. Eine Pekkala.

Teksti:Raija Kärkkäinen Eriksson

 Kuva: Irma Kario

 

Forskningsprojekt: Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan i hemmet?

Ett nytt forskningsprojekt startas av Sverigefinskt Kvinnoforum i samarbete med Sverigefinska Riksförbundet under våren 2012.

Ordförande Anneli Ylijärvi från Forum, forskningsassistent Anna-Maija Vaimala, professor Birgitta Romppanen som bistår vid start av forskningsprojektet, fil.dr. Paula Ehrnebo och ombudsman Raija Kärkkäinen Eriksson, Sverigefinska Riksförbundet. Forums vice ordf. Eine Pekkala saknas på bilden.

Text: Raija Kärkkäinen Eriksson

Foto: Irma Kario