Våga var dig själv

janne1Janne Posti är en av de Sverigefinska män som deltar i Svefis projekt Mannamod. Han är 33 år och arbetar på Svefi. Jamis.se ställde några frågor till honom.

 Hur kom det sig att du gick med i projektet?

– Alla anställda är ständigt medvetna om vilka projekt som pågår i huset, och i och med att jag tillhör den för projektet specifika målgruppen sverigefinska män, blev det naturligt att jag skulle ingå mer aktivt i projektet.

Hur var det i början?

– Henry Ollinen var mest drivande i projektet till en början, så i början bidrog jag mest genom att vara bollplank för idéer och planering.

Läs mer...

På barrikaderna


Sonja  M

Sonja Holmedal är av samiskt ursprung, men det visste hon inte först. Idag kämpar hon för samernas rättigheter och finns ofta på barrikaderna när det drar ihop sig till strid med gruvexploatörer och andra.

Sonja föddes i Kalix 1947. Hennes mamma var av samiskt ursprung och kom från Gällivare. Pappan var kronojägare i Norrbotten.

Läs mer...

Viola Zakrisson blivande manusskrivare .

 Viola Foto 2-MTornedalsteatern startade en manusskrivartävling, avsikten var att synliggöra den tornedalska minoriteten ur ett kvinnligt perspektiv. De fick in 23 bidrag och en jury valde ut åtta av dem. Viola Zakrisson, säljkoordinator inom säkerhetsbranschen var en utav de åtta utvalda.

Jamis.se blev nyfikna och lyckades få en intervju med Viola under projektets gång.

Läs mer...

Minoritetsfrågorna är viktiga för oss ungdomar

MatildaMatilda Mäkelä, en av projektledarna för det sverigefinska demokratiprojektet ”Hän&hen” har just kommit hem från Almedalen på Gotland. Jamis.se intervjuar henne för att få veta hur det gick under våren med de olika projekten.

Sist Jamis.se träffade henne var hon helt ny som projektledare, det var i samband med serie-tecknarseminariet på Finlandshuset när Tove Jansson fyllde 100 år. Idag har hon precis återvänt från Almedalen på Gotland, där hon varit åhörare till olika seminarier om minoritetsfrågor.

Läs mer...

Jämställdhet i ett interkulturellt perspektiv


Daniel

Daniel Mertala arbetar med minoritetsfrågor på lokal- och riksnivå. Han var en av projektledarna för Sverigefinska Förbundets eget demokratiprojet ”Hän&hen” under våren. Han var också programansvarig, tillsammans med Maija Waris. Jamis.se intervjuar honom för att få veta mer om hans roll i projektet.

Daniel Mertala har många strängar på sin lyra. Han studerar civilekonomprogrammet på Högskolan i Borås och är samtidigt delaktig i det sverigefinska samrådet i Göteborgs stad där han arbetar med frågor som rör skola och språk.

Läs mer...