seminarium på Finlands ambassad

Jämställdheten i hemmet bland sverigefinnarna – seminarium på Finlands ambassadgrupp

Finlands ambassad bjöd den 26 september in till ett seminarium om sverigefinnars jämställdhet i hemmet. Studier av så kallad ”tidsanvändning” - hur utvalda försökspersoner bedömer att de använder sin tid - har gjorts såväl i Sverige som i Finland både förr och nu och dessa berör oss alla och rör upp många frågeställningar, nämligen dem om hur vi alla använder vår tid och hur jämställda vi egentligen har blivit. En tidsanvändningsstudie mäts utifrån personernas egna anteckningar i en föregiven, mätbar dagbok.

Läs mer...

Laakso Chikks

Laakso Chikks – ett projekt för unga tornedalska kvinnor grupp1

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T driver ett projekt där unga tornedalska kvinnor, chikks, tillsammans med mentorer utbyter, tankar, kunskap och erfarenheter. Nu har man haft sin tredje peppträff.

Laakso Chikks startade i september 2012 och är ett mentorsprojekt som ska stärka unga tornedalska kvinnors identitet, språk och kultur genom att utbyta erfarenheter; tankar och funderingar kring livsfrågor, identitet med mera.Mentorerna är över 20 år och har fått mentorsutbildning. Chikksen och deras mentorer träffas regelbundet antingen genom träffar på plats eller så kommunicerar man på annat sätt. Av de fem peppträffar som planerats har den tredje just gå av stapeln.

Läs mer...

Tornedalska chikks sökes!

Tornedalska chikks sökes!Informationstrff_p_caf_Nova_om_Laakso_Chikks1

 Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, startade i september och ska pågå i ett år med projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Satsning har fått namnet Laakso Chikks, ett projekt där unga tornedalska kvinnor tillsammans med mentorer utbyter, tankar, kunskaper och erfarenheter. Tjejerna som deltar kan bo var som helst i Sverige.

 Regina Veräjä är projektledare för Laakso Chikks, ett projekt som alltså handlar om mentorskap och identitetsbyggande.

 – Vi blev inspirerade av det samiska projektet Chicks in Sapmí som var ett inledande pionjärprojekt. Vi drog igång vårt projekt i november och ska hålla på i ett år, berättar hon.  Nu har man hittat de mentorer man behöver.

Läs mer...

Söka pengar för ett projekt i framtiden?

sensus-logo

Ska din förening söka pengar för ett projekt i framtiden?

Sensus erbjuder alla nationella minoriteters föreningar Kostnadsfritt stöd i ansökningsskrivande. 

Många organisationer får ofta avslag på sina ansökningar. Kunskap i projektplanering och kännedom om vad begreppet jämställdhet innebär är ofta avgörande för om ett projekt blir beviljade stöd eller inte.

Läs mer...

Matlagningskurser ökar jämställdheten

Matlagningskurser ökar jämställdheten

 

Malmö Romska Idé Center har nyligen med stöd av Ungdomsstyrelsen startat projektet ”Öka Jämställdheten I Romska Hem”. Projektet har som målsättning att det ska finnas en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i det romska hemmet. Kvinnor och män måste ta samma ansvar för hemarbete och ha samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

– Syftet är att det ska bli mer jämställt mellan romska kvinnor och män i hemmet. Genom föreläsningar och matlagning för både män och kvinnor kan vi öka medvetenheten hos romerna om vikten av hälsosam mat.

Läs mer...