Katitzi – Ett nytt HVB hem för romska tjejer

  • Skriv ut

Katitzi – Ett nytt HVB hem för romska tjejerKatizi__huset1

Ett nytt HVB hem för romska tjejer har öppnats i Vingåker. Målgruppen för det nya behandlingshemmet är flickor och unga kvinnor från 14 till och med 18 år med psykosocial problematik, med svårigheter att fungera socialt, som har utagerande beteende, begynnande missbruk eller tidigare beroendeproblem samt flickor med mindre omfattande kriminalitet.

Det är tre romska entusiaster som ligger bakom denna unika satsning.

 

Verksamheten vänder sig främst till flickor och unga kvinnor med romsk bakgrund. Man kommer inte att ta emot flickor eller unga kvinnor med grava ätstörningar, psykiska sjukdomar, kraftig övergreppsproblematik eller tung missbruksproblematik. Verksamheten strävar efter att i en hemlik miljö ge flickorna en god start i livet och en bra relation till samhället. Verksamheten vilar på kognitiv grund och man har en god kunskap om den romska kulturen och de romska traditionerna.

Huvudman är Framtidens Unga Romer. Innan själva invigningen fick vi en kort intervju med Ingrid Blomerus, en av de fyra romer som arbetar på hemmet.trio_i_soffan
– Vi fick idén för tio år sedan, berättar hon. Då började vi spåna på detta och utbildade oss för att arbeta som behandlingsassistenter. Efter att ha arbetat några år som behandlingsassistenter kände de sig mogna att ta steget till ett eget HVBhem.

– Vi tog kontakt med Socialstyrelsen och sedan började vi leta efter ett hus som kunde passa oss. Det var jättesvårt att hitta ett hus, främst på grund av att det handlade om romer. Jag trodde inte att det fortfarande fanns så mycket fördomar. Ofta fick vi ett positivt bemötande när vi talade på telefon, men när vi väl kom på besök blev det alltid ett nej när de såg att vi var romer. Det tog oss tre år att hitta en plats.

Det nya HVB hemmet är nyrenoverat och mycket fint inrett. Ägaren är en privatvärd.

– Det är en fantastisk ägare. Han har gått med på att få betalt först när vi har fått igång verksamheten och tjejerna är på plats. Tidigare var detta hus ett station hus och det har varit ett behandlingshem, men den verksamheten upphörde för två år sedan. HVB hemmet har plats för sex romska tjejer. Nu väntar man på att olika socialtjänster ska höra av sig och nappa på erbjudandet som är av ett mycket unikt slag.

– Det finns ett stort behov för ett hem av detta slag just för romska tjejer. Jag har jobbat mycket med romska tjejer på institution tidigare och såg att det fanns ett behov. Tjejerna känner sig mer hemma när det finns romsk personal, som de kan prata ärligt med. De vågar inte prata om allt med icke romer. Bland de sex som ska arbeta med de romska tjejerna är tre själva romer.

Invigningen inleddes med att föreståndaren Helen Malm presenterade verksamheten.kontor

– Tanken är att integrera alla flickor som kommer hit i samhället och att de ska behålla sin romska identitet, kultur och traditioner. Under de första fyra veckornas kartläggning kommer flickorna bara att vara här på hemmet. Sedan blir det mer individuellt och mycket kommer att handla om vad den enskilda flickan vill. Någon kanske vill ut och praktisera något, en annan kanske vill rida eller studera. Vi kommer inte att kunna ha något skyddat boende. Vi kommer att använda oss av de kommunala skolor som finns här i Vingåker.

Tanken är också att man ska kunna utöka verksamheten till fler platser framöver. Upptagningsområdet är hela Sverige.

Även Ingrid Blomerus presenterade verksamheten och sig själv. Kati Blomerus och Seppo Grönfors är två romer som ska arbeta på hemmet.

Karina Gunnarsdotter ska ansvara för behandlingen. Hon har arbetat i 15 år med behandling.

– Till att börja med blir det en tolvstegsbehandling, sedan ska vi kartlägga var och en individuellt för att se vilkabehov som var och en har berättar Karina.

Lotta Annelid har arbetat på familjehem i 30 år. Ibrahim är rom från Kosovo. Han har arbetat inom psykiatrin i Dalarna.

– Jag har också arbetat på behandlingshem för folk med missbruksproblematik. Jag kommer att jobba här på hemmet under helgerna. I veckan kommer jag att utbilda mig till behandlingsassistent.

Mona Danielsson från Sundbybergs folkhögskola var också på plats. Hon har varit en stark och drivande kraft bakom Framtidens unga romer.

– Det är tio år sedan de tre romer som ska jobba här började sin utbildning på Sundbybergs folkhögskola. De var tre mycket unga romer med mycket energi och glädje. De ville verkligen något med sitt liv. Reda då pratade de om att starta något för romer. Det är fantastiskt att stå här idag och se att det har blivit verklighet.

Även Tiina Kiveliö från Länsstyrelsen i Stockholm talade.personal1

– Jag har ju följt er en bit på vägen, men jag har ju följt romafrågorna under än så längre tid. Jag måste i detta sammanhang säga att om inte romerna själva hade engagerat sig så hade det inte skett så mycket. Hon gav en kort presentation av som gjorts av och för romer sedan 60-talet.

– Romerna är en erkänd nationell minoritet och samhället ska stödja deras kultur och språk. Romerna själva måste formulera vad det romska är för något och hur ni ska kommunicera detta till myndigheterna. Att hitta balansen mellan det romska och samhället i övrigt kommer att bli en stor utmaning för er.

Fred Taikon framförde en hälsning från Katarina Taikons syster Rosa.

– Jag talade med henne igår och hon sade ”Tänk Fred, Katarina har varit död i nästan 20 år, men hennes namn lever kvar” och det kommer det att göra i och med det här. Han skänkte sedan boken Marie-Claude till skolan. Skolan fick sedan en ständig prenumeration på ÉRGs tidning.

Text: Bengt Björklund

Foto: Mia Taikon